Premofix® PM/ICD - ett innovativt kompressionssystem för eftervård av
pacemaker/ICD-implantation. Underlättar sårbehandlingen och minskar komplikationsrisken.


Produktblad
 

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband med integrerad specialtamponad
Produktblad​​

Premofix® Brachialis T – transparent tryckbandage med integrerad kompress för vård av punktionshål i arm
Produktblad

Premofix® Sunmed Butterfly Pad
Transparent tryckbandage för punkterade 
femoralisartärer. 29 x 29 cm

Produktblad

Premofix® Sunmed Radiseal S
Transparent tryckbandage för punkterade 
radialisartärer. Längd 23,5 eller 29 cm 

Produktblad