En liten rubrik.

Vävnadsklämmare Allis

Trubb

7-1000-5      4 x 5 klor      16 cm

7-1001-6      5 x 6 klor      16 cm

7-1002-21    4 x 5 klor      21 cm

7-1003-21    5 x 6 klor      21 cm

7-1005-20    Atraumatisk 20 cm

Dukklämmare Peer

7-1012-15      15 cm

Peritoneumklämmare Mikulicz

Böjd 1 x 2 klor

 7-1015-18      18 cm

Gallblåseklämmare Wikström

Vinklad

7-1020-18      18 cm

7-1020-21      21 cm

7-1020-24      24 cm

Vulcellumklämmare Jacobs

2 x 2 klor

7-1025-22      22 cm

Vävnadsklämmare Babcock

Rak

7-1037-16      16 cm

7-1037-20      20 cm

Dukklämmare Gross-Mayer

Rak

7-1431      26 cm

Goitreklämmare Lahey

Rak

7-1466-16      16 cm

7-1466-20      20 cm

Instrumentklips

7-1014-7      7 cm

Vävnadsklämmare Allis

Extra lång låsning
7-1007-20     20 cm

Dukklämmare Backhaus

7-1010-9      9 cm

7-1010-10    10 cm

7-1010-13    13 cm

7-1010-15    15 cm

Peritoneumklämmare Mikulicz

Sidoböjd 1 x 2 klor

7-1017-18      18 cm

Tenaculumklämmare Schroeder

1 x 1 klo

7-1023-24      24 cm

7-1023-26      26 cm

Svabbklämmare Foerster

7-1030-24    Rak, slät, liten       24 cm

7-1031-24    Rak, slät, stor       24 cm

7-1032-24    Rak, räfflad, liten   24 cm

7-1033-24    Böjd, räfflad, liten   24 cm

7-1034-18    Rak, räfflad, stor   18 cm

7-1034-24    Rak, räfflad, stor   24 cm

7-1035-18    Böjd, räfflad, stor   18 cm

Intestinalklämmare Duval

Rak

7-1400-18      18 cm

7-1400-20      20 cm

Peritonealklämmare Faure

Böjd 1 x 2 klor

7-1465-20      20 cm

Ovarieklämmare Collin

Rak

7-1467-16      16 cm

7-1467-20      20 cm

7-1467-23      23 cm