Förbandspincett, Adson - Ewald

Räfflad

2-400-12      12 cm

Vävnadspincett Adson - Brown

Sidogrepp

2-404-12      12 cm

Förbandspincett Mc Indoe

Räfflad

2-410      15,5 cm

 

Vävnadspincett Gillies, gracil

Räfflad, 1 x 2 klor

2-412-1      15 cm

Vävnadspincett Waugh

X-räfflad, 1 x 2 klor

2-436-15      15 cm

2-436-20      20 cm

2-436-25      25 cm

 

Isolerad, 1 x 2 klor

2-436-15-P      15 cm

2-436-20-P      20 cm

2-436-25-P      25 cm

 

X-räfflad, utan klor

2-438-15      15 cm

2-438-20      20 cm

2-438-25      25 cm

Förbandspincett Thumb

Fyrkantiga spetsar

2-416-11      11 cm

2-416-13      13 cm

2-416-15      15 cm

2-416-17      17 cm

2-416-20      20 cm

2-416-25      25 cm

2-416-30      30 cm

Vävnadspincett

1 x 2 klor

2-420-11      11 cm

2-420-13      13 cm

2-420-15      15 cm

2-420-17      17 cm

2-420-20      20 cm

2-420-25      25 cm

Vävnadspincett

3 x 4 klor

2-424-13      13 cm

2-424-15      15 cm

2-424-17      17 cm

2-424-20      20 cm

2-424-25      25 cm

Förbandspincett Crafoord

Rundade spetsar

 

2-426-20      20 cm

Pincett, rysk modell

2-440-15      15 cm

2-440-20      20 cm

Pincett Lucae

Bajonettformad

2-456-14      14 cm

2-456-16      16 cm

2-456-20      20 cm

Vävnadspincett Adson - Ewald

X-räfflad, 1 x 2 klor

2-402-12     12 cm

Mikropincett Adson - Ewald

X-räfflad, 1 x 2 klor

2-407-12

Vävnadspincett Mc Indoe, gracil

Räfflad

2-414-11      11 cm

2-414-13      13 cm

2-414-15      15 cm

2-414-17      17 cm

2-414-21      21 cm

2-414-25      25 cm

Vävnadspincett, isolerad, gracil

Räfflad

2-414-21-P      21 cm

Diatermipincett Björk

Isolerad, X-räfflad

2-464-15      15 cm

2-464-20      20 cm

2-464-25      25 cm

Förbandspincett Thumb

Runda spetsar

2-418-11      11 cm

2-418-13      13 cm

2-418-15      15 cm

2-418-17      17 cm

2-418-20      20 cm

2-418-25      25 cm

2-418-30      30 cm

Vävnadspincett

2 x 3 klor

2-422-11      11 cm

2-422-13      13 cm

2-422-15      15 cm

2-422-17      17 cm

2-422-20      20 cm

2-422-25      25 cm

Vävnadspincett Adlercreutz

2 x 3 klor

2-430-15      15 cm

2-430-17      17 cm

2-430-20      20 cm

2-430-25      25 cm

 

3 x 4 klor

2-431-15      15 cm

2-431-17      17 cm

2-431-20      20 cm

2-431-25      25 cm

 

4 x 5 klor

2-432-15      15 cm

2-432-17      17 cm

2-432-20      20 cm

2-432-25      25 cm

 

5 x 6 klor

2-434-15      15 cm

2-434-17      17 cm

2-434-20      20 cm

2-434-25      25 cm

Durapincett Olivecrona

2 x 3 fina klor

2-428-15      15 cm

2-428-17      17 cm

2-428-20      20 cm

2-428-25      25 cm

Ögonpincett

Rak

2-452-10      10 cm

 

Rak, 1 x 2 klor

2-454-10       10 cm

Öronpincett Wilde

Utan klor

2-458-10      10 cm

 

1 x 2 klor

2-460-10      10 cm