Atrioseptostomi

Z-5™

Z-5™ utvecklades i samarbete med Dr Ziyad Hijazi och godkändes och introducerades första gången 1996. Med över 25 års bevisad säkerhet och klinisk erfarenhet är Z-5™ betrodd av interventionella pediatriska kardiologer över hela världen. Skaftdesignen med dubbla lumen ger skjutbarhet i kombination med exceptionell styrka. Z-5™ finns i diameter 9,5 mm och 13,5 mm.

Z-5

Kategori

Detaljer

Specifikation

Storlekar

Z-5™ är en ballongkateter för atrioseptostomi, en icke-kompatibel ballong med låg profil i tömt tillstång. Inre lumen med en öppning vid kateteränden för införande av en guidewire. Kateter med 35° vinkling för att underlätta åtkomst till vänster förmak. Lätt att använda på nyfödda med ett litet vänster förmak. Platinamarkörer för tydlig positionering under fluorescerande belysning.

Kateterkroppen är polymer, DEHP-fri och inte gjord av naturgummilatex. Ballongen är en termoplastisk elastomer (icke-kompatibel), DEHP-fri och inte gjord av naturgummilatex.

 • Ballongdiametrar (mm)

  9.5 & 13.5

 • Ballonglängder (cm)

  0.95 & 1.35

 • Maximal volym (CC)

  1–2

 • Introducerstorlek (FR)

  5-6

 • Indikation

  Rekommenderas för ballongatrioseptostomi

Balloon Diameter (mm)

Balloon Length (cm)

Introducer (FR)

Shaft Size (FR)

Usable Length (cm)

Guide Wire (inches)

Maximum Volume (cc)

Catalog Number

Product

9.5
0.95
5
4.0
50
0.014
1
SPT002
Z5 ATRIO
13.5
1.35
6
5.0
50
0.021
2
SPT003
Z5 ATRIO

NOTERA! Alla produkter är föremål för individuella landsbestämmelser avseende import och/eller försäljning av dessa produkter. Se bruksanvisningen för en fullständig lista över indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder.