Förband

Sternshield thoraxväst

Sternshield

Sternshield är en thoraxväst som är designad för att ge totalt skydd till patienter som återhämtar sig efter en sternotomi.

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband

N-pad

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband med integrerad specialtamponad

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband

Brachialis T

Premofix® Brachialis T – transparent tryckbandage med integrerad kompress för vård av punktionshål i arm

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband

Sunmed Butterfly Pad

Premofix® Sunmed Butterfly Pad Transparent tryckbandage för punkterade femoralisartärer. 29 x 29 cm

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband

Sunmed Radiseal S

Premofix® Sunmed Radiseal S Transparent tryckbandage för punkterade radialisartärer. Längd 23,5 eller 29 cm