Kardiologi

Produkter

Kategori

Stentar

Stentplacering

Pediatrisk valvuloplastik

Atrioseptostomi

Dimensionering

Introducers

Pediatriska angiografikatetrar, introducers och ledare

NuDEL™

NuDEL™

Allt-I-Ett Stent System

NuDEL™ är ett innovativt allt-i-ett-system med en täckt CP-stent som är designat för effektiv och effektiv behandling.

CP Stent™

CP Stent® och förmonterat CP Stent™

16+ års klinisk erfarenhet

CP Stent® tillverkas för hand med högkvalitativa material och har väl beprövade säkerhetsdata som registrerats från både kliniska studier och feedback efter marknadsintroduktion.

Täckt CP Stent® och täckt förmonterat CP Stent™

Täckt CP Stent® och täckt förmonterat CP Stent™

Det enda klass III-stentet i EU som är godkänd för CoA och RVOT!

Täckt CP Stent™ tillverkas för hand med högkvalitativa material och genomgår rigorösa tester för att uppnå sin märkning med dubbla indikationer och har en bevisad säkerhetsdata som registrerats från både kliniska studier och feedback efter marknadsintroduktion.

Stenten BiB

BiB®

BIB® Ballongkateter för stentplacering

Tysak

TYSHAK® och TYSHAK II®

TYSHAK® ballongkatetrar designades i samarbete med professor Mike Tynan och professor Shakeel Qureshi.

Tysak Mini

Tyshak Mini®

TYSHAK MINI® ballongkatetrar är designade med en låg profil som ger hög prestanda.

Z-MED

Z-MED

Z-MED™, Z-MED II™, Z-MED-X™ och Z-MED II-X™ högtrycksballongkatetrar designades i samarbete med Dr. Ziyad Hijazi.

Z-5™

Z-5™

Z-5™ Atrioseptostomikateter är lämplig för patienter med ett litet vänster förmak samt för nyfödda barn som behöver en atrioseptostomi på grund av en medfödd hjärtsjukdom.

PTS®

PTS®/PTS-X™ Ballongkateter

PTS®/PTS-X™ ballongkatetrar för noggrann mätning av defekt för att välja rätt förslutningsprodukt.

D’VILL™

D’VILL™

Lång kinkbeständig introducer designad för säkert och effektivt införande av interventionsmaterial med stor diameter

Mongoose

Mongoose™

En unik serie 3F angiografikatetrar, introducers och ledare specifikt framtagna för barn. Med dessa kan du behålla ett högt flöde även i små storlekar och få optimal bildåtergivning.

Vår leverantör

NuMED for Children Inc.

Sedan 1982 har NuMED utvecklat, tillverkat och levererat innovativa kardiologiprodukter för barn och vuxna med hjärtfel.

NuMED förser läkare med högteknologiska produkter för diagnostik och behandling av hjärtfel och perifera artärer. Tack vare en effektiv produktion och ett stort distributionsnät når produkter snabbt fram över hela världen och därmed förbättras livet för tusentals patienter. Många av NuMED's produkter har designats enligt specifika önskemål från läkare, tekniker och sjuksköterskor.

De har ett enastående fokus på att hjälpa barn med hjärtfel och deras genombrott; den lågprofilerade TYSHAK® PTV ballongkatetern, utvecklades i samarbete med professor Michael Tynan och professor Shak Qureshi, framstående pionjärer inom pediatrisk kardiologi.

NuMED engagerar sig ständigt i utveckling genom att erbjuda bättre produkter och service i en kontinuerlig kvalitetsprocess. Därför kommer NuMED att fortsätta vara ledande inom pediatrisk hjärtsjukvård för en lång tid framöver.

En läkare i ett labb

Vår leverantör

PediaVascular Inc.

Tim Moran såg sin för tidigt födda dotter lida på grund av medicinsk utrustning som inte var anpassad till så små och känsliga patienter. Motiverad av denna upplevelse bildade han PediaWorks, en ideell organisation.

PediaWorks samlade 50 pediatriska kardiologer och det tillverkande företaget PediaVascular för att kartlägga bristen på pediatriska kardiologiprodukter.

Tillsammans utvecklade de Mongoose™ - en serie 3F angiografikatetrar, introducers och ledare specifikt för små barn.

De är de första produkterna som godkänts av FDA för pediatriskt bruk och de är självklart även CE-märkta.

Hittills har läkare världen över behandlat mer än 30 000 barn med hjälp av dem. Till PediaVascular

Mongoose™

En unik serie 3F angiografikatetrar, introducers och ledare specifikt framtagna för barn.

Med dessa kan du behålla ett högt flöde även i små storlekar och få optimal bildåtergivning.

Se produkter