Övriga produkter

Kristallslangen

Kristallslangen

Förlängningsslang som kan användas vid provtagning för t ex thyroidea, aspirationer och till infusionspumpar.

Colibriconnector

Colibriconnector

Kopplingsstycke med luer-lock för Uribag eller Nefrostomidränage. Steril.

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband

N-pad

N-pad elastiskt och flexibelt näsförband med integrerad specialtamponad

Opti-Gard® ögonskydd

Opti-Gard® ögonskydd

Opti-Gard®-produkter används på sjukhus över hela världen för att skydda patienters ögon under operation. Finns för både barn och vuxna.

Helicobacter Pylori-test

HelicotecUT® Plus visar ureasaktivitet av Helicobacter pylori via gastrisk biopsi

Sveriges mest använda HP-test!

Brachialis T

Brachialis T

Premofix® Brachialis T – transparent tryckbandage med integrerad kompress för vård av punktionshål i arm

Sunmed Butterfly Pad

Sunmed Butterfly Pad

Premofix® Sunmed Butterfly Pad Transparent tryckbandage för punkterade femoralisartärer. 29 x 29 cm

Sunmed Radiseal S

Sunmed Radiseal S

Premofix® Sunmed Radiseal S Transparent tryckbandage för punkterade radialisartärer. Längd 23,5 eller 29 cm