Förlängningsslang

Förlängningsslang

Kristallslangen

Förlängningsslang som kan användas vid provtagning för t ex thyroidea, aspirationer och till infusionspumpar.

Kristallslangen